Peiriannau Pacio

Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-1

System bwyso deinamig cyflym

Yn y diwydiant peiriannau pecynnu, mae yna lawer o gymwysiadau o gelloedd llwyth, y rhan fwyaf ohonynt yn raddfeydd archwilio meintiol a phwyso a graddfeydd cludo a didoli.Defnydd allweddol o'r synwyryddion hyn yw canfod anghysondebau pwysau, rhannau coll neu gyfarwyddiadau wrth becynnu.Maent yn darparu adborth i offer pecynnu i sicrhau bod cynhyrchion yn bodloni manylebau a gofynion, gwneud y defnydd gorau o ddeunydd, a gwella ansawdd cyffredinol y cynnyrch.Mae'r cynnyrch ei hun yn cynnwys cludwr pwyso, rheolydd a chludiant deunydd i mewn.Mae'r cludwr pwyso yn gyfrifol am gasglu'r signal pwysau a'i anfon at y rheolwr i'w brosesu, tra bod y cludwr bwydo yn gyfrifol am gynyddu cyflymder y cynnyrch a chreu digon o le rhwng eitemau.Yn ei dro, mae'r cludwr rhyddhau yn chwarae rhan hanfodol wrth gludo cynhyrchion prawf o'r ardal bwyso a dileu unrhyw eitemau diffygiol.Os ydych chi'n chwilio am y math gorau o synhwyrydd, ystyriwch gelloedd llwyth un pwynt, celloedd llwyth megin neu gelloedd llwyth math S.

Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-2
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-3
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-7
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-4
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-5
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-8
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-6
Cyflymder uchel-deinamig-system pwyso-9