Ein Gwasanaeth

Ein Gwasanaethau

01. Gwasanaeth Cyn-Werthu
1.Mae ein tîm o gynrychiolwyr gwerthu arbenigol ar gael 24/7 i wasanaethu ein cwsmeriaid gwerthfawr, gan ddarparu ymgynghoriad, ateb unrhyw ymholiadau, datrys problemau a chyflawni gofynion wedi'u haddasu.
2.Assist cwsmeriaid i ddadansoddi tueddiadau'r farchnad, nodi galw, a thargedu'r farchnad defnyddwyr delfrydol yn gywir.
3.Mae ein gweithwyr proffesiynol ymchwil a datblygu profiadol yn cydweithio â gwahanol sefydliadau i gynnal ymchwil arloesol ar fformwleiddiadau arferol wedi'u teilwra i fanylebau unigryw ein cleientiaid.
4.Rydym yn addasu ein proses gynhyrchu broffesiynol i sicrhau ein bod yn rhagori ar ddisgwyliadau lefel uchel cwsmeriaid ym mhob archeb.
5.Rydym yn darparu samplau am ddim i helpu ein cwsmeriaid i wneud penderfyniadau doeth ar ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
Gall cwsmeriaid 6.Our yn hawdd ymweld â'n ffatri ar-lein a gwirio ein cyfleusterau mwyaf datblygedig.

02. Gwasanaeth Mewn Gwerthiant
1. Mae ein cynnyrch yn cael eu profi'n llym i sicrhau boddhad cwsmeriaid a chwrdd â safonau rhyngwladol megis profi sefydlogrwydd.
2. Rydym yn rhoi blaenoriaeth i gydweithredu â chyflenwyr deunydd crai dibynadwy sydd â phartneriaeth hirdymor gyda'n cwmni.
3. Mae ein mesurau rheoli ansawdd llym yn gwirio pob cam cynhyrchu gan wyth arolygydd i ddileu unrhyw ddiffygion posibl o'r cychwyn cyntaf.
4. Rydym yn canolbwyntio ar gynhyrchu cynhyrchion perffaith yn unol â diogelu'r amgylchedd, ac nid yw ein fformiwla crynodiad uchel yn cynnwys ffosfforws.
5. Gall cwsmeriaid orffwys yn hawdd gan wybod bod ein cynnyrch yn cael ei brofi gan asiantaethau trydydd parti dibynadwy megis SGS neu drydydd parti a ddynodwyd gan y cwsmer.

03. Gwasanaeth Ôl-werthu
1.Mae ymddiriedaeth a thryloywder ar flaen ein gweithrediadau wrth i ni ymdrechu i ddarparu'r holl ddogfennaeth angenrheidiol i'n cleientiaid gan gynnwys tystysgrifau dadansoddi/cymhwyster, yswiriant a dogfennaeth gwlad tarddiad.2. Rydym yn ymfalchïo yn ein logisteg ac yn deall pwysigrwydd llongau amserol ac effeithlon.Dyna pam rydyn ni'n darparu diweddariadau amser real o'r broses gludo i'n cwsmeriaid gwerthfawr.
2.Mae ein hymrwymiad i ragoriaeth yn cael ei adlewyrchu yn ein hymroddiad i sicrhau cynnyrch uchel o gynhyrchion sy'n bodloni neu'n rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.
4. Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â'n cwsmeriaid ac yn anelu at ddarparu atebion i'w hanghenion trwy alwadau ffôn misol rheolaidd.

04. Gwasanaeth OEM/ODM
Darparu addasu ansafonol, atebion pwyso am ddim.Customize eich system rheoli pwyso eich hun.